4 Comments

Grattis till välskriven artikel! Allt hänger ihop, verkar det som. Intressant vinkling att dra parallell mellan Macchiarinis luftstruper och transhumanismen. Jag är frestad att ställa en annan fråga. Vågen av transpersoner som nu svämmer över vårt land. Alla transpersoner som opereras i en enhet av Karolinska. Den andra enheten tar emot de stackars personer som lider efter operation. De två enheterna har ingen kommunikation (2022). Undrar vilken skandal som ligger där och lurar. Dessutom, är min fråga nu: Har dessa operationer också anknytning till transhumanismen? Enligt Tage Tuvheden är det PFAS i vattnet som är skyldig till att fiskar byter kön. Kanske inte enbart fiskar känner att de byter kön? Hur viktigt är det med vattenrenare?

Expand full comment

Så intressant, att länka detta till transhumanismen. Det är giltigt, tycker jag. Jag såg serien på Netflix om Macchiarini och den fick mig att tänka mycket på vår önskan att bli bedragna och på personlighetsdragen hos den "mörka triaden". Det här var en mycket givande vinkel.

Expand full comment